Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΝΤΟΣ Παροιμίες-Γνωμικά

Παροιμίες-Γνωμικά

1. Άλλα νουνίζ ο γάιδαρον και άλλα η γαϊδουρίνα.
2. Άλλον τ’ ομμάτ’ του κουκουδά και άλλον τη κορώνας.
3. Άρκου μαλλίν μετάξ’ κ’ ίνεται.
4. Έγκεν τ’ απάν αφκά.
5. Έδεκεν την Πόλιν φωτίαν.
6. Εμ τ’ οβού τ’ απές εμ τ’ ελέας τ’ εξ’.
7. Εσέν κορτσόπον λέγατο κι εσύ νυφίτσα άκσον.
8. Έφαενα κι εκάτσεν.
9. Η γραία έμαθεν αβράκωτος και βρακωμέτζα εντρέπεται.
10. Η μάνα εν αγέννετος και μίαν γεννισκάται.
11. Καλανταρή αγγούρια.
12. Κι θέλατο, κι θέλατο, κυλίστε το κι ας έρται.
13. Μ’ έρχουσνε, κι αστ’ έρθες καλώς όρισες.
14. Με τα νύχια σ’ θα τσαφίεσαι.
15. Να σαν εμάς.
16. Ναϊλλοί σ’ άτον που πάει.
17. Ντο κ’ εγροικά το κιφάλ νεγκάζ τα ποδάρια.
18. Ο Θεόν σκάλας ανιβάζ και σκάλας κατιβάζ.
19. Ο σκύλλον ντο ‘μαθάν, άλλο κι απομαθάν.
20. Ο σκύλον α σο τέρεμαν εψόφησεν.
21. Ο σκύλον π’ υλάζ κι αρπάζ.
22. Όλια εποίκεν κι’ επέμνεν αβαράς.
23. Ους να ευρήκουμε τον αλογάν, καλκεύουμε τον γαϊδουράν.
24. Ους να νουνίζ’, η πολ’ επάρθε.
25. Ποίσον με κι’ αν κ’ εμοιάζον σε, φτύσον με.
26. Ποίσον το καλόν και σύρον ατο σο γιαλόν.
27. Ποίσω μεν κι αν κι εμέζωσε πατ’ και φούρξωμαι.
28. Πολλά βούτυρον πεχ’ βάλ’ και σα λάχανα.
29. Ση γούλα σ’ κ’ ερούξεν.
30. Σύρτε με κι ας κλαίω.
31. Τ’ ομμάτ ντο κι γιαρεύ’ ας εβγαίν.
32. Τα λάχανα ελέπ’ και τη φραχτήν κι’ ελέπ.
33. Τάξον τον παλαλόν ας χαίρεται.
34. Τη χώρας πάντα νόστιμον εν.
35. Φαζ’ την ελαίαν κι αφκά κρατεί ασκίν.
36. Ώβασον κι επεκεί κακάντσον.
37. Χωρίς άψιμον, καπνός' κι εβγαίν'
38. Χωρίς άνεμον, ανεμοσκούται.
39. Χώμαν έφαεν και τσιρνέαν’κι εξέγκεν.
40. Χρωστώ και’ κι εχρωστούνε με, κι ανθέλω παίρνω κι άλλα.
41. Χρυσόν’ κι έν’ ήνταν ΄γιαλίζ’.
42. Φωλέαν ποι’ ΄κι έχτισεν, οσπιτ’ ποι’κι εποίκεν και κορίτσ’ ποι’΄κι επάντρεψεν α σα τέρτια χαπάρ’ ΄κι είχεν.
43. Τον τσίγγενον εποίκανατόν βασιλέαν, κι ατός είδεν τα τσουπούγα κι είπεν: «ντ΄ έμορφα καλάθε είντανε!»
44. Εμέν΄τερεί κι εσέν΄ ελέπ'.
45. Άβουλα τη Θεού φύλλον 'κιλαϊσκεται.
46. Απ΄ έξ΄ ο χορός γαϊτάν΄έν΄
47. Τον τεμπέλ έστειλ΄ ατον σ΄ορμάν και τ΄ ορμάν όλον μίαν 'α εκατείβαζεν.
48. Άρκον σα ξύλα έστειλαν, καιγρίζεψεν το δάσος.
49. Ας λείπει το καλόερον, ας λείπει κι η ευχή ατ΄
50. Εκυλίεν το πιθάρ, και εύρεν το πώμαν.
51. Οι πολλοί μαμήδες το παιδί κοτσόν εφτάγνεν.
52. Κάττα σ΄σο κρέας ΄κ έφτασεν και είπεν:Παρασκευή έν.
53. Κοκίν,κοκίν , γομούτε το σακκίν.
54. Ποι’ αποθάν’κι κλώσκεται ποι’ γερά κι νεούται
ήμποιος τρώεικαι πιν’ πολλά καμίαν κι κομπούται!
55. Βούτυρον έλειψες ΄ς σό ψωμίν άτ΄
56. Τ΄Αεργί΄το φούστορον ακριβόν έν΄.
57. Ούμπαν κοτζοί, κι ούμπαν στραβοί σον Παντελεήμον.
58. Νέ΄ν ψωμί νέ΄ν καρδίαν.
59. Τρυγομηνά χειμός καιρός και χιόνια τα ραχία, ασά παρχάρια έφυγαν κι εκλώσταν σα χωρία.
60. Ο θεός αν έκουεν τα σκυλία στούδα θα έβρεχεν

ΠΗΓΗ  http://www.pontos.gr/modules/redirect.aspx?bannerid=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου