Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

12 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ

Οι μήνες:

12 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ

Καλαντάρτς καλή χρονία, κόρ’ εσύ εσέν ερία καλαντάρτς και νέον έτος, κόρ’ θα παίρω σε οφέτος
Ο Κούντουρον έν’ λειψός, ποδεδίζω το Χριστό σ’.
Ο Μάρτς φέρ’ τα χελιδόνα κελαϊδούν και λύν’ν τα χόνα
Απρίλτς έρται και περά, τ’ άλλο κλαίει τ’ άλλο γελά.
Έρθεν ο Καλομηνάς, γάλαν φά όσον πεινάς.
Ο Κερασινόν φέρ’ ήλιον και μαραίν’ σε άμον μήλον.
Έρθεν και ο Χορτοθέρτς, έπαρ’ το καγάν’ ‘ς σο χέρτς.
Αύγουστον φέρ’ τα γεμίσα ας σην κορφήν ως τα νύχα. (ΚαιΑλωνάρτς)
Ο Σταυρίτες ρεντσιπέρτς, έναν σπέρτς και δέκα παίρτς.
Ο Τρυγομηνάς φέρ’ ξύλα και μαραίν’ και ρούζ’ τα φύλλα.
Αεργίτες έν’ ζεγκίντς φέρ’ κρύα νερά και πίντς.
Κι ο Χριστιανάρτς φέρ’ κρύον νασάν εκείνον π’ έχ‘ τον βίον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου