Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ση γεαϊλεάν! (Τη γη που παίρνει ο ήλιος, το παρχάρι, σ’ άλλα μέρη)

Ση γεαϊλεάν! (Τη γη που παίρνει ο ήλιος, το παρχάρι, σ’ άλλα μέρη)
Φωτογραφία του Σπύρος Αμάραντος.

Το βίον όλον εβγάλ’ν αμεν ση γεαϊλεάν. Εποίν’ναμε μαντζίραν, εδουρβάνιζαμε, εποίν’ναμεν τα τάνεα, τυρία. Ας ση χτηνί’ το γουρσάχ εποίν’ναμε μαγιάν, εκόλιζαμε σο δίλαβον, εσακουλίαζαμ’α κ’ έστεκεν έναν ημέραν, επεκεί έκοφταμ’ α φελία κ’ εχουλίαναμ’α σο τηγάν’, εζούμωναμ α καλά σο σισκεάτς κ’ εθέκ’ναμ’α σο κουτίν. Το πρόσωπον ΄ίνουσουν άμον κασέρ’. Αγούρ’ ση γεαϊλεάν κ’ έσανε, εποίν’ναν δουλείας σο χωρίον, μαναχόν τσοπάν’, Κούρτ’, ελάσκουταν εκέσ’.
Τη Χαπάντονος ο Κούρτ’ τσοπάνον, π’ έλεγαν ατον Πούρο, έναν βράδον ένοιξεν το καλύβ’ τη Ταχμαζίνας και γάλεα - γάλεα επίασεν και σύρ’ το ποδάρ’ν ατ’ς, ατέ εγνέφ’σεν κ’ ετσάΐξεν γαΐμεα. Εσέβεν απέσ’ τη Χαμπάντων η Χριστίνα, η σχωρεμέντσα η κουμπάρτσα μ’ κ’ επεκεί κι άλλ’ γαρήδες. Με τα γαζούχεα, εποίκαν ατον πόστ σο ξύλον.
Εείνο έτον, τσοπάν’ άλλ’ ση γεαϊλεάν ΄κ’ εφάνθαν’. Παστρικός και φοβερός κόσμος…
Όταν εγόμωνεν 15 Αυγουστί’, εφόρτωναμε σ’ έναν την αραπάν το βίον, βουτούρτα σα κοβλάκια κι απάν’ έστρωναμ’ τη αϊιδί’ το πόστ, εκράτ’ν ενα σερίν, σην άλλ’ την αραπάν’, εφόρτωναμ’ τα κρεβάτεα, τα ξύλα και τ’ έναν και τ’ άλλο. Αΐκα χάλεα και χαψία με κιφάλεα!

Κερεκή τη Τζαμούς γενν. 1890 Καρακούρτ-Κάρς

ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΧΤΙΣΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου