Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Το...Σύρσιμον τη νύφεας

Το...Σύρσιμον τη νύφεας


Φωτογραφία του Σπύρος Αμάραντος.

Το κλέψιμον! Ατό σοχούγια ΄κ’ ’ίνουσουν, οι παιδάντ’ σα 16 να ΄υναικίζ’νε και τα κορ’τζόπα, σα 14 να αντρίζ’νε. Ο γονέας άμα, πάντα με τον φόβον, γιαμ σύρ’νε την θεγατέραν ατ’! Ο νέον, τζεαχεάλτ’ς, η σεβντά τρανόν, με τοι φίλτ΄ς ν ατ, έστεναν μαεστρίαν τ’ έργον, πως θα κομπών’νε το κορ’τζόπον! Γαρηδίων πιλέμ λώματα εφόρ’ναν και καραούλ πα έστεναν σα χωραφάκρεα ολόερα, άμποτε πάει σην κάμασην! Κι απ’ υστερ’νά τη δουλείας; « Έπαιζαν εναξάι τα μούστας, εκράτ’ναν χολήν, κι όντες η κόρ’ εκάτ’σεν κά, όλ’ ίευαν» Άμα, στα, στα, σε κάποια χωρία, ας ση γαμπρού μερέαν ΄κ’ εθέλ’ναν ατεν σ’ οσπίτ’ κι όσταν επαίγ’ναν σην εγκλεσίαν, ατέ επαίρ’νεν τα λώματα τς κ’ επέγ’νεν σ’ οσπίτ’ ν ατουν κ’ εκάθουτουν σ’ έναν γωνίαν, σ’ έναν κεοσεάν, απ’ εκεί ΄κ’ ελατάριζεν, μέχρι να έλεγαν ατεν: Θέλωμε σεν…
Τα χωρισμοχάρτεα, αραιά, που και που και ν’ αϊλλοί’ σ’ ατόν ντο είχεν το καπαγεάτ’! Με τα φουρνόξυλα, τα καταμάγιας, άμον λάβαρα, παρέλασην εποίν’ναν οι χωρέτ’, ολόερα σ’ οσπίτ’, ΄ίνουσουν ρεζίλ’, σ’ ομμάτεα τη χωρί’!!!

ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΧΤΙΣΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου