Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Η μακρέσσα η γαϊδάρα…

Η μακρέσσα η γαϊδάρα…
Φωτογραφία του Σπύρος Αμάραντος.
Μικροί τρανοί, σχολείον έπαιζαν κι ολόερα πα, πολλοί σεϊρτζήδες, εγλενεύκουσαν, εγέλαναν! Απ’ αρχής εβάλ’ναν ποδάρ, ποίον ομάδα θα κάθεται, κά! Είνας πα, ντ’ έλεγαν, «Μάνα», ετικλεεύκουσουν τίκια σο τουβάρ’ και αναμείνεν τον πρώτον, ας σην ομάδαν ντ’ έχασεν, σκυφτά ας σα μέσα τ’ να αγκαλεάζ’εατον κι απ’ οπίσ’ ας σ’ ατόν, οι άλλ’ πα ση σειράν, σκυφτά και τα κιφάλεα απέσ’! Είνας, είνας οι άλλ’, οι νικητές, με την φόραν ελάγκευαν ση ράχιαν ατουν κι μάνα έλεεν : -Τσανταλίνα, Μανταλίνα και σον κώλος η σωλήνα, πόσα είν’ ατα; Ο πρώτον, ο «σκυφτούλης», αν εύρηκεν πόσα δάχτυλα έσκων’νεν ψηλά η μάνα, ατότες έχαν’ναν οι άλλ' κ’ εκάθουσαν κά’, αν όχι, αξάν’, τη…καλκεματί’…
Ωρεάσον ανασπάλω, οι νικητές έχαναν, αν κάποιος ας σην ομάδαν ατουν, ακούμπανεν το ποδάρ’ν ατ’, σην ηήν! Σο τέλος την νύφεαν επλέρωνεν πάντα…η «Μάνα», ας σα πολλά τα χαζατρίας ατ’ς! Και κάλκεμαν» ση ράχιαν και λάχτας και «μούστας κι ανάποδα σιλεάδας» και ντώσιμον με το γαϊσ’ και ουρνέματα με λαλίαν ζου! Γκαααααααα! Και τα γέλτα, πόλικαααα…

Η φωτογραφία από το Γυμνάσιο Δράμας!


ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΧΤΙΣΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου