Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Άρ’ αχά, ξάν’, ντ’ έκ’σα…

Άρ’ αχά, ξάν’, ντ’ έκ’σα…
Φωτογραφία του Σπύρος Αμάραντος.

-Εσύ θα λάσκεσ’ οξουκέσ’ και θα ευτάς σκυλότας κ’ εγώ θα τρέχω σο σαβάχ’, ν’ ανοίγω σεν τα πόρτας! Απέσ’ σ’ οσπίτ΄΄κί βάλωσεν, μεθύστακα, χαμένε, εκέσ’ μέρ’ έσ’νε δε’α ΄ξάν’, σκυλία περιμένε! Δέα κοιμού και σο μαντρίν, μαζί με τα μουσκάρεα, σ’ άλλ’ την βραδύν θα φάζωσεν, τριφύλλεα και χορτάρεα! Άμον το άναλον χαβίτσ’, τατ’ ΄κ’ έχ’ς άλλο απάν’ις κι άμον κλεμένος Μάρτ’ς έρθες, κόρκον και τ’ αξινάρ’ ις! Πέει μεν καζανοκέφαλε, τσι, πλύν’, στρών’ και τσι φάει σεν, πουλώ σε σο παζάρ’ γαϊδάρ’, ν’αϊλλοί’ πη θ’ αγοράεις σεν! Με το βελόν’ σωρεύ’ ατα και με τ’ ιφτιέρ χαρτσεύεις, δέ’α χάθ’ ανευλόγετε, εμέν μη γιανασεύεις….

Εγώ πα, ντο να έλεγα, ο άχαρον! Αχ Χρυσούλα μ’, αδά είσαι; Έσυρ’ατο ση θρησκείαν…Ο τρουλοκρεμαμένον...

- Με το λιζκέρ’ εχτάλευα, τη χωραφί’ τα μήλα, εβράδυνεν ο βραδεανόν κ’ εγώ κ’ επαίρα μύραν! Τσαΐεις’ απάν’ σο κατωθύρ’ και θα γνεφίζ’ η μάνα σ’, ση λειτρουγίαν θα πάγω, σα πρώτα τα καμπάνας! Το καπαέτ’ τ’ εμόν τρανόν, συγχώρεσην γυρεύω, ευτάγω όρκον κι όμνυσμαν, άλλο ΄κί τσουλτουρεύω! χαχαχαχα!

ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΣΑΜΟΥΡΟΧΤΙΣΜΕΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου